Global Student Services Since 2001

K’ Nutsuda

“ขอบคุณ GSS มากค่ะ ใช้เวลาแค่ 1 เดือนกว่า ตั้งแต่เลือกที่เรียน ให้คำปรึกษา และยื่นเอกสารต่างๆ ส่วนตัวอายุ 35 ปี ยื่นแบบ onshore หา Agency ยากมาก ส่วนใหญ่จะไม่รับทำในคนอายุมาก แต่พี่ให้คำปรึกษาพูดแบบตรงๆ คำถามแรกเรามีเป้าหมายอะไรที่จะมาออสเตรเลีย พี่ก็จะวางแผนความเป็นไปได้ของเป้าหมายของเรา ให้เราเลือกตัดสินใจ ไม่ถามเรื่องเงินในบัญชีเลย มีเท่าไหร่ยื่นเท่านั้น ประทับใจมากค่ะ ไม่ผิดหวังที่เลือก Agent นี้”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top